Voor verzekeraars

Als verzekeraar is het belangrijk om vast te stellen óf en zo ja, in hoeverre rij-angst een rechtstreeks gevolg is van het ongeval. Of dat het gaat om een uitbreiding van een reeds eerder aanwezige angst. Wij kunnen dat aan de hand van een rij-technisch forensisch onderzoek vaststellen. Daar hebben wij ruim 25 jaar ervaring mee.

U ontvangt een uitgebreid onderzoeksrapport. Onze rapportage voorkomt in veel gevallen de noodzaak c.q. wenselijkheid van psychologisch of psychiatrisch onderzoek. Bovendien kunnen wij desgewenst de cliënt vervolgens begeleiden naar een angst vrije verkeersre-integratie.

Het rapport dat wij opmaken bevat de volgende onderdelen:

  • Indicatie
  • Hulpvraag
  • Intakegesprek
  • Intake-rit
  • Ongeval gerelateerde klachten in relatie tot het autorijden
  • Ongeval gerelateerde problemen tijdens het autorijden (technische bediening)
  • Ongeval gerelateerde problemen tijdens het autorijden (beleving en uitvoering van de verkeerstaak)
  • Conclusie
  • Advies

Bel ons op: 0646-714 523